Rodzaje kontenerów na odpady

Więcej o kontenerach rolkowych

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają podczas różnych prac budowlanych i remontów, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z składowaniem oraz transportem odpadów. Żeby ich uniknąć, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia oraz transportu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich przedsiębiorstw?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Wśród nich można wymienić między innymi ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po zapełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania lub utylizacji.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]