Kontenery na odpady – nie tylko na gruz, złom i śmieci

Więcej o kontenerach KP na ekombud.pl

Kontenery na odpady specjalne powinny cechować się ogromną trwałością, jak również spełniać rygorystyczne parametry techniczne. Czym wyróżniają się popularne modele kontenerów? Dlaczego należy wybrać najwyższej jakości kontenery stalowe?

Rodzaje kontenerów na odpady specjalne

Pośród dostępnych na rynku kontenerów specjalnego zastosowania rozróżniamy kontenery na odpady odpady wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków, odpady przemysłowe, sypkie, niebezpieczne oraz płynne. Kontenery przeznaczone do transportu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co zapobiega przymarzaniu płynów do dna. Kontenery tego typu są spawane spoiną ciągłą w sposób szczelny i są zabezpieczone klapą z uszczelką, dzięki czemu przewożone odpady nie wyciekają. Kolejnym zabezpieczeniem jest konstrukcja umieszczona nad pokrywą, zapobiegającą wylewaniu się cieczy podczas załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady należą również plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z rozsuwanymi ścianami i podłogą posiadającą uchwyty do zabezpieczenia ładunku.

Kontener na gruz i odpady sypkie

Oddzielną grupę kontenerów są modele na odpady ziarniste, np. pyły i trociny. Dostępne na rynku kontenery obsługiwane są przez urządzenia hakowe i zaopatrzone w przenośnik ślimakowy. Kontenery na materiały miałkie mogą również posiadać uszczelnioną klapę. Do grupy modeli specjalnych należą także kontenery otwarte używane do przewozu i gromadzenia gruzu oraz odpadów budowlanych.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]