Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Jeżeli szukasz szczegółowych wiadomości dotyczących cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie, skieruj się tutaj.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na firmy z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie biura tłumaczeń przygotowują multum zwykłych i specjalistycznych translacji na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że online bez trudu da się wyszukać bezpłatne platformy oferujące translację, nadal nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest często obligatoryjne, np. jeżeli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak orientacyjnie oszacować koszt przekładu. Od czego zatem zależny jest koszt tłumaczeń?

Język, czas realizacji, stopień trudności przekładu – to kształtuje ostateczny koszt usługi

Na to ile ostatecznie będzie kosztowała cię translacja dokumentu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest tradycyjnie o kilkadziesiąt procent tańsze niż translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (francuski, hiszpański) czy germańskich (angielski, holenderski) będzie z reguły tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej popularnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia lub poruszane w dokumencie tematy. Translacja podręczników medycznych, dokumentów handlowych czy prac akademickich kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla danej specjalizacji, lecz także należytą wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niedopuszczalnych pomyłek.
4. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Wypada nadmienić, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. świadectwo urodzenia lub dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym nadaje mu niepowtarzalny numer oraz zaznacza czy przekład powstał z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli z reguły mają stały cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w przypadku potrzeby zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]