Sesja AC/DC – przebieg i korzyści z jej przeprowadzenia

Rozwój kompetencji pracowników. Uzyskaj więcej informacji na janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/

Rośnie grono pracodawców, którzy zauważają, że rozwój pracowników w ogromnym stopniu przekłada się na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zaangażowana kadra zaopatrzona w szeroki arsenał kompetencji miękkich to główny filar każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – wypróbowane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników umożliwiający ewaluację ich osobistych kompetencji i predyspozycji może wspomóc właściciela przedsiębiorstwa w zebraniu kadry, która będzie przygotowana na rozmaite wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC wykonanej przez kompetentnego specjalistę można dostrzec, który z pracowników manifestuje umiejętności przywódcze i zostanie odpowiednim przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być realizowane rozmaitymi metodami – m.in. w postaci sesji indywidualnych bądź grupowych. W czasie sesji z pracownikami stosowane są skuteczne techniki szkoleń, np. case study (analiza konkretnego przypadku), zadania w grupach, symulacje czy wywiady. Dzięki nim można odkryć prawdziwe możliwości kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można kontynuować działania z pracownikami w postaci coachingu.

Jak wyglądają sesje AC/DC i rozwój pracowników?

Rzetelny audyt jest podzielony na parę stadiów. Na wstępie wychodzi się od analizy kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. Następnie audytor opracowuje techniki, które zostaną użyte w trakcie sesji. Trzecim stadium jest zakomunikowanie celów sesji, a także tego, co zamierza się z jej pomocą uzyskać. Nie bez znaczenia jest poza tym miejsce, w którym zostaną przeprowadzone audyty pracownikami – musi one zapewniać komfort, który wspomoże realizację celów sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy czy też indywidualny) jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych coachów, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Czas trwania sesji wynosi od czterech do sześciu godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient odbiera drobiazgowy, spersonalizowany protokół, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich mocne strony oraz przekazane są zalecenia, jak należy przeprowadzić kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]