Prywatny detektyw – zawodowiec z państwową licencją

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają przydatne także dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego rzeczywiście jest niezdolny do pracy albo czy informacje podane przez niego w podaniu o pracę są zgodne z prawdą. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać prywatny detektyw i w rozwiązaniu jakich spraw może być pomocny.

Detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, należy dysponować odpowiednią licencją, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do egzaminu muszą również spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, obywatelstwa jednego z krajów należących UE oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Wymogiem jest również bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywów?

Większość zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się m.in. jeśli podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam też ustalić rzeczywistą wysokość dochodów byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.