Ochrona osób i mienia

Potrzebujesz dowiedzieć się, kto oferuje ochronę Kraków? Nie zwlekaj! Koniecznie odwiedź http://sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/.

Form zabezpieczania mienia i osób jest wiele. Wśród nich znajduje się postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji w większości przypadków decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Przybywa również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna i drzwi. Można także wykorzystać system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia istotnie utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również zatrudnionym w nich pracownikom czy klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Lokalizacja firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]