Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Szukasz profesjonalnej pomocy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków? Skieruj się tu

Ostatnie lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się także znaczna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do podjęcia zatrudnienia czy też studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu bądź Rosji. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, prawa jazdy oraz dowody osobiste, a także certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Tym samym, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]