coaching kraków, profesjonalny coaching

Jak rozwinąć kwalifikacje zawodowe? Postaw na profesjonalny coaching

Pełne spożytkowanie własnych możliwości może nie być proste. Czasami zwyczajnie brak nam motywacji, kiedy indziej źródłem kłopotów bywają przeszkody psychologiczne. Bez względu na powód, tego rodzaju trudności bywają bardzo dokuczliwe i często uniemożliwiają rozwój osobisty bądź zawodowy. Co najgorsze, przezwyciężenie ich bez pomocy osób trzecich jest w szeregu przypadków jest niemożliwe albo przynajmniej wyjątkowo trudne. Z tej przyczyny powinno się wspomóc się doświadczeniem profesjonalistów. Tym bardziej, iż metody, z których stosują obecnie coache, w wielu kazusach okazują się nadzwyczaj skutecznym narzędziem w pokonywaniu trudności stojących na drodze do zdobycia wybranych celów.

Sesje coachingowe. Jakie zagadnienia omawia coach?

Współpraca z coachem winna rozpocząć się od wzajemnego poznania się. Na początku kluczowe jest niewątpliwie uformowanie specyficznego typu zrozumienia i dwustronnego zaufania, które są konieczne do tego, by osiągnąć zakładane efekty. W ciągu początkowych spotkań – które można odbyć przez telefon czy też za pośrednictwem popularnych komunikatorów internetowych – coach pozna też zamierzenia, umiejętności i charakter swojego klienta oraz uzgodni z nim program działania. W toku współpracy z reguły przeprowadza się kilka sesji coachingowych (w 2-tygodniowych interwałach), trwających mniej więcej 1,5 godziny. Zamykające spotkanie to natomiast okazja do ewaluacji działań i ustalenia, jak klient upora się z danymi trudnościami na własną rękę. To, które kwestie będą poruszane podczas sesji coachingowych zależy od priorytetów osoby zwracającej się o pomoc – może to być podwyższenie szeroko rozumianej satysfakcji z życia albo wzrost jego wydajności.

Coaching – poszerz swoje kwalifikacje personalne bądź zawodowe

Na coaching można zdecydować się w rozmaitych przypadkach. Jednym z najpoważniejszych bodźców uzasadniających skorzystanie z pomocy coacha, jest pragnienie kompletnego spożytkowania własnego potencjału celem rozszerzenia kwalifikacji personalnych lub zawodowych. Coach psycholog potrafi też realnie pomóc nam w podniesieniu komfortu życia, np. ucząc, jak oswajać niepokoje, a także zwiększając poziom zadowolenia.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]