Zalety i wady barteru. Korzyści i ograniczenia stosowania barteru w biznesie

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu przedsiębiorcy chętnie szukają innowacyjnych i elastycznych rozwiązań, które można zastosować w firmie. Taki właśnie jest barter – wymiana towarów i usług bez użycia gotówki. Wymiana barterowa ma wiele zalet, ale posiada również pewne wady. W naszym artykule przyglądamy się zarówno mocnym, jak i słabym stronom barteru.

Korzyści stosowania barteru w biznesie

Stosowanie barteru w biznesie ma wiele zalet, które przysparzają mu zwolenników. Poznaj najważniejsze z nich!

Oszczędność finansowa

Jedną z najważniejszych zalet barteru jest możliwość oszczędności finansowej. Jest ona istotna zwłaszcza w okresach trudności finansowych. Firmy, decydując się na wymianę barterową, unikają ponoszenia wydatków – zamiast płacić za kupowane produkty lub usługi, mogą wymienić się na przykład za własne usługi.

Obniżenie kosztów i usprawnienie procesu

Barter jest wymianą bezpośrednią, a więc jej strony nie korzystają z pośredników, co zazwyczaj obniża koszty i usprawnia cały proces.

Budowanie trwałych relacji biznesowych

Barter stwarza też doskonałą okazję do budowania trwałych relacji biznesowych. Wspólna wymiana barterowa często prowadzi do wzajemnego lepszego zrozumienia potrzeb partnerów handlowych, a to przekłada się na zaufanie.

Promocja

Zaufany partner jest natomiast chętniej polecany, co jest świetną metodą promocji. Ale wymiana barterowa umożliwia firmom promocję również na inne sposoby, choćby poprzez zwiększenie widoczności w branży. Z kolei w przypadku małych firm stosowanie barteru może być szansą na wejście na rynek i współpracę z większymi partnerami.

Rozszerzenie oferty

Kolejną zaletą barteru jest możliwość poszerzenia oferty o produkty lub usługi, które w innej sytuacji byłyby poza zasięgiem finansowym. To z kolei pozwala na elastyczność w reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku.

Rozwiązanie dla małych firm i na sytuacje kryzysowe

Barter bywa szczególnie korzystny dla małych firm, które częściej zmagają się z ograniczonymi środkami finansowymi. Mogą one oferować swoje produkty lub usługi w zamian za to, czego im brakuje.

Wymiana barterowa bywa też świetnym rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych, ponieważ pozwala firmom na przetrwanie pomimo utraty płynności finansowej.

Wady wymiany barterowej

Kluczem do skutecznego korzystania z barteru jest świadomość jego ograniczeń, z powodu których nie w każdej sytuacji warto po niego sięgnąć.

Utrudnienie przepływu gotówki

Dobrze mieć na uwadze, że barter pozwala unikać wydatków gotówkowych, ale jednocześnie utrudnia przypływ gotówki. Firmy często korzystające z barteru mogą więc napotkać trudności, gdy potrzebują pieniędzy do pilnych inwestycji.

Ograniczony zasięg wymian

Jakie są jeszcze wady barteru? Jedną z nich jest ograniczony zasięg. W niektórych branżach wymiana towaru i usług może być niemożliwa lub mało praktyczna.

Trudności w wycenie wartości

Wycenienie wartości wymienianych dóbr i usług – i taki ich dobór, aby wartość była taka sama – może być trudne. Firmy często muszą więc spędzić sporo czasu na negocjacjach i ustaleniu warunków, które będą jasne i satysfakcjonujących dla obu stron.

Czy pomimo tych wad warto korzystać z barteru? Jesteśmy przekonani, że tak – w wielu sytuacjach wymiana barterowa sprawdza się znakomicie.

Źródło tekstu: https://bartermarket.pl/barter/zalety-i-wady-barteru-korzysci-i-ograniczenia-stosowania-barteru-w-biznesie/