automatyczna windykacja

Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Jest sporo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – regularne ponawianie prośby o przelanie opłaty

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Chociaż określenie to prawie każdemu negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w ramach którego wszczyna się względem dłużnika stosowne czynności zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Gdy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła identyczną ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie będzie uiszczona we wskazanym czasie z pewnością się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu powiązanego z księgowaniem przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – ustaw indywidualne harmonogramy działań

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może dodać indywidualne scenariusze działań wszczynanych wobec nie płacących klientów, definiując między innymi przerwy między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, dalszymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, jeżeli wypunktowane powyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie bywa też przyczyną zauważalnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]