ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Uzupełnij swoje wiadomości o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po wpływie od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – jakie warunki należy spełniać, by z niej skorzystać?

Brak pojawienia się na koncie należności w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszeni wielokrotnie dopominać się od kontrahenta przelewu należności za wykonane usługi lub dostarczone produkty. Jeśli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w ustawowym terminie i w rezultacie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta umówionej należności. Mając na względzie wymieniony wcześniej limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość krajowych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy więc sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Wymagane jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie opisanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi odradzają firmom metodę kasową?

Biura rachunkowe często odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Zwykle przyczyną tego jest problem z regularnym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież stałego ich śledzenia, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Natomiast już przy kilkudziesięciu dokumentach monitoring przelewów pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję ryzyka omyłek przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]