Prawo rodzinne – nie tylko rozwody i alimenty

Prawo rodzinne jest jeden z najistotniejszych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najczęstsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, jednakże mamy ogromne doświadczenie również w prowadzeniu spraw dotyczących macierzyństwa i ojcostwa, władzy rodzicielskiej czy uregulowania kontaktów.

Separacje, alimenty, rozwody – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególny obszar prawa, gdyż prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od mecenasa nie tylko znajomości przepisów, ale w głównej mierze odpowiedniej postawy w stosunku do Klienta, który powierza w nasze ręce swoje prywatne sprawy. Podczas prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy przygotowani na stały kontakt z Klientami i przeprowadzanie ich przez każde stadium sprawy w sposób dla nich najmniej bolesny. Dążymy do dostosowania się do oczekiwań Klientów szczególnie w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – metoda działania prawnika

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych rozpoczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem poprzez osobiste spotkanie lub rozmowę telefoniczną bądź na Skype’ie. Wówczas staramy się zgromadzić jak najwięcej informacji związanych ze sprawą, a także poznać osobę, w imieniu której będziemy działać przez najbliższe miesiące. Kolejne etapy naszej pracy to opracowanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem lub innymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. W toku prowadzenia danej sprawy dążymy do znalezienia możliwości na zakończenie jej ugodą. Podejście to wynika z faktu, iż większość sytuacji spornych ma swoje podłoże w silnych emocjach, a prawnik, pozostający osobą bezstronną, nie jest nimi obciążony i rozpatruje sprawę jedynie z punktu widzenia prawa.