Znaki BHP – jakie rodzaje są dostępne?

Chcesz zamówić znaki BHP? Wejdź na www.poniedzialek.pl/znak-BHP-tablice-naklejki.

W naszym kraju obowiązują niezwykle dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie daje poczucie bezpieczeństwa oraz sprawia, że prawdopodobieństwo różnorodnych zagrożeń spada do minimalnego poziomu. Na chwilę obecną przepisy BHP zwracają uwagę na wymóg prawidłowego oznaczania budynków. Tak więc dbałość o prawidłowy montaż znaków BHP jest obecnie bardzo istotna. Kiedy wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę mają do spełnienia?

Dzisiaj znaki BHP umieszczane są na najróżniejszych budynkach. Chodzi przede wszystkim o zakłady pracy, kompleksy biurowe, jak również przedszkola czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to przede wszystkim oznaczenia takie jak ogólne instrukcje BHP czy przepisy dotyczące sposobu zachowania się w przypadku pożaru czy innego typu zagrożenia. Do znaków BHPwyróżniających się ogromnym znaczeniem zaliczane są też instrukcje , które mówią o sposobach postępowania z odpadami medycznymi, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z najczęściej stosowanych znaków BHP są tabliczki wyznaczające drogę ewakuacyjną. Z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak bardzo duże znaczenie ma właściwe opisanie trasy do ewakuacji. To ona jest używana w momencie, kiedy w budynku pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można też dostrzec na najróżniejszych maszynach, które awaria wyłączyła z użycia – odnosi się to m. in. wind. Znaki BHP szeroko stosowane są także w zakładach przemysłowych. Stosuje siętam szereg znaków mających charakter ostrzegawczy , ale również znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są wytwarzane?

Używane obecnie znaki BHP są zawsze wytwarzane z materiału trwałego, który rewelacyjnie znosi niekorzystne warunki atmosferyczne. Najczęściej jest to doskonałego gatunku PCV. Za sprawą tego znaki BHP mogą być stosowane nie tylko we wnętrzach budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie stracą one swojego doskonałego wyglądu i – co kluczowe – nadal będą czytelne. W wielu wypadkach pokrywane są również warstwą fluorescencyjną, za sprawą której są one zauważalne nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Montaż znaków BHP jest nieskomplikowany każdy.

Lokalizacja firmy:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]